[ No Description ] RM 10.50

Siri Cemerlang Dewan: Buku Kerja Bahasa Melayu Tahun 1 (Buku 1) ialah buku sokongan pembelajaran yang menjadi pelengkap kepada buku teks Bahasa Melayu Tahun 1 Sekolah Jenis Kebangsaan (SJK). Buku ini digubal mengikut tema dan unit yang terdapat dalam buku teks Bahasa Melayu Tahun 1 SJK, KSSR Semakan. Buku ini terbahagi kepada dua buah buku, iaitu Buku 1 dan Buku 2. Buku 1 terdiri daripada tema 5 hingga 8 dengan unit 13 hingga 24.
view book