[ No Description ] RM 21.99

Kaedah Mengajar EEA7083 membincangkan kaedah mengajar yang dikhususkan kepada kaedah mengajar Pendidikan Islam. Buku ini mendedahkan prinsip pengajaran dan aplikasi kaedah mengajar bagi tujuh bidang dalam Pendidikan Islam secara khusus. Buku ini turut membincangkan kaedah pembelajaran dan pengajaran Pendidikan Islam di abad ke-21 dengan harapan guru Pendidikan Islam dapat mengurus pembelajaran generasi abad ke-21 dengan lebih kreatif untuk mencapai standard prestasi dengan penuh keberkesanan. Buku ini banyak mengemukakan perancangan aktiviti yang dilengkapi dengan langkah pelaksanaannya berdasarkan kepada pengalaman penulis dalam mengajar guru-guru lebih daripada 20 tahun. Seterusnya perancangan pengajaran turut dibincangkan bagi membimbing guru-guru dalam menggabung jalin elemen-elemen penting pendidikan dalam satu perancangan yang lengkap dan berkualiti.
view book