[ No Description ] RM 11.90

Buku latihan ini dapat digunakan oleh pelajar untuk meningkatkan penguasaan bahasa mereka dalam bentuk penulisan karangan. Sesuai dengan tahap pelajar sekolah rendah Tahun 4 & 5, latihan dan contoh soalan dalam buku ini boleh menolong pelajar menjana idea dan membentuk ayat Bahasa Melayu yang lebih mantap. Jawapan disediakan.
view book