[ No Description ] RM 22.50

Kemunculan mata wang kripto mengubah ekosistem kewangan dunia. Mata wang ini bukan sahaja berpotensi menjadi alternatif kepada sistem kewangan sedia ada, malah mampu menggugat ekonomi, sosial, teknologi, perundangan dan bidang-bidang lain. Persoalan asas yang perlu disingkap ialah tentang kemampuannya menjadi perantara urusniaga, tanda ukur dan penyimpan nilai secara stabil dan adil dalam menjalankan fungsinya sebagai mata wang. Mengenali, memahami dan menguasai jenis, sifat dan fungsi wang ini merupakan satu kemestian. Buku ini memperkenalkan mata wang kripto serta meneroka impak ekonomi, pendirian Islam dan kemampuan teknologi digital kepada kehidupan.
view book