Teori Konseptual Kata Kunci by Mohamad Mokhtar Hassan

Teori Konseptual Kata Kunci by Mohamad Mokhtar Hassan from  in  category
Read using
(price excluding 0% GST)
ISBN: 978-983‐100‐236‐9
File Size: 2.28 MB
Format: EPUB (e-book)
DRM: Applied (Requires eSentral Reader App)
(price excluding 0% GST)

Synopsis

Dalam Perkembangan teori sastera, dunia kesusasteraan Melayu didominasi dengan kebanjiran teori. Mulai akhir tahun 80‐an, timbul kesedaran daripada para sarjana tanah air untuk menghasilkan teori‐ teori sastera tempatan. Atas kesedaran itu, maka terhasillah teori Puitika Sastera Melayu yang diperkenalkan oleh Muhammad Haji Salleh; teori Takmilah oleh Shafie Abu Bakar; teori Pengkaedahan Melayu oleh Hashim Awang; dan teori Teksdealisme oleh Mana Sikana. Tidak ketinggalan usaha seorang pengkritik sastera tanah air, iaitu Mohd. Affandi Hassan yang berusaha memperkenalkan teori Persuratan Baru. Mulai abad ke‐21 ini, teori sastera tempatan yang diperkenalkan ialah teori SPB4L (Sistem Pemikiran Bersepadu 4L, iaitu Luhur, Lahir, Logik dan Lateral) oleh Mohd. Yusof Hasan dan teori Kritikan Melayu yang diperkenalkan oleh S. Othman Kelantan. Atas kesedaran ini, maka penulis berusaha memperkenalkan sebuah teori yang dinamakan teori Konseptuaal‐Kata Kunci. Teori ini, disamping dapat mengisi ruang dalam penghasilan teori sastera tempatan, juga diharapkan dapat dijadikan landasan dalam menganalisis karya‐karya sastera tempatan.

Reviews

BAIK
by Izzat Isa on September 18, 2023

Penulisan yang ringkas namun memberikan satu peluang kepada pembaca untuk meneliti teks sastera secara lebih teliti.

Write your review

Recommended